Hvad er angst?

Angst er et vigtigt advarselssignal, som vi skal være opmærksomme på og tage alvorligt. Det opleves som en rædsel for at noget farligt skal ske.

skrevet af Astrid Kaj Dahl d. 6. februar, 2024

Hvad er angst?

Angst er et vigtigt advarselssignal, som vi skal være opmærksomme på og tage alvorligt. Det opleves som en rædsel for at noget farligt skal ske.


Vi oplever alle til tider angst, nogen mere end andre, og påvirkningen kan variere i styrke. Det kan føles som om man bliver overvældet af rædsel eller angst, og er handlingslammet. 

Hvorfor er angst så smertefuldt og alvorligt? 

Når vi har angst opstår der ofte en undgåelses adfærd. Bevidst eller ubevidst er der ting vi ikke længere gør. På den måde opstår der en længsel efter det vi gerne vil og ikke gør på grund af angst for angsten. Det er smertefuldt og kan føles ensomt.

Vi siger måske nej til sociale arrangementer, selvom vi elsker at komme ud og være sammen med andre mennesker, men vores angst begrænser os, og vi kommer til at overbevise os om at det ikke er en god ide at tage afsted, og vi finder på undskyldninger. 
Det kan også være logistiske udfordringer - F.eks. kan angsten vise sig ved det bliver stort set umuligt at klare transporten til arbejde, og vi må arbejde hjemmefra, og dermed isolerer vi os og kan føle os ensomme. 

Angsten for lov at tage over og styre vores liv. 
Angst for angst - Når vi har oplevet angst i bestemte situationer, eller med bestemte mennesker, så kan vi få angst for angst, så når vi forestiller os, at der sker det som skete sidst, og sidst fik jeg angst i dette tilfælde, så får jeg nok angst igen. Derfor undgår jeg nu denne situation i mit liv, og hermed begrænser jeg mig selv.

Det man kalder “generaliseret angst” virker lidt anderledes, hvor vi i en kortere eller længere periode har tilpasset os for meget, og når vi så er i trygge omgivelser, får vi angst, som viser sig om udbrændthed og kan stå på i flere timer eller dage.
Den eksistentielle angst, som til dels er angst for angst kan fylde, når vi bliver bange for ikke at leve livet til des fulde potientiale.

Smerten ligger i det, vi ikke tør og gerne vil. Vi har en kæmpe forhindring mod at kommer derhen, hvor vi længes hen imod. 

Angstens signaler:

Angst er kroppens signal til, at der er ophobet for mange følelser, som ikke er blevet anerkendt, udtrykt eller handlet på. Det er et advarsels signal om, at nu går det ikke mere - ADVARSEL ⚠️

 • Det opstår for nogen når vi overtænker et problem.
 • Det kan opstå helt ud af ingenting
 • Det kan komme af længere tids overbelastning
 • Det kan være sideeffekt af bl.a. en depression, stress, en sorg vi ikke har fået forløst, for høj grad af tilpasning, dårlig grænse sætning eller noget helt andet.
 • Udløses af en specifik tidligere oplevelse hvor du har været meget presset
Selve angst anfaldet kan ikke altid  føres direkte tilbage til årsagen. Den kan vise sig på forskellige tider og steder du er i dit liv. Et godt eksempel er angst for åbne pladser, ofte er det ikke stedet i sig selv, men kan være udtryk for en utryghed i livet. 


Symptomer ved angstanfald:

 • Forøget hjerterytme
 • Hyper ventilering
 • Frys tilstand
 • Sveder, eller koldsveder 
 • Svimmel
 • Pludselig træthed, hvor du intet orker - det kan være timer eller dage
Symptomerne kan variere fra person til person.


Hvad kan jeg gøre lige nu og her

Vi kan distrahere os selv, og gøre noget kompliceret, som får vores tanker væk fra det vi fik angst over. 

 • Tapping på kroppen og ansigtet, imens vi anerkender os selv for vores følelse, og blidt guider vores tanker hen til et trygt sted. Bliv ved indtil du er rolig igen

 • Træk vejret i en firkant - alle os der har prøvet det, ved det kræver en del koncentration.
  • Du trækket vejret ind, og følger en vandret fiktiv linje i luften, puster ud mens du følger den lodrette, trækker ind på den vandrette, og puster ud på den lodrettet. Tæl til 4 på hver linje. Fortsæt nogen minutter til du igen er rolig.


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er pårørende til en med angst

Vær opmærksom på hvad der udløser angst, og hjælp med at undgå de situationer. Det kan være støtte til at planlægge noget, så der ikke kommer for mange overraskelser. 
Hvis du står som støtte person til en med et angst anfald, så sørg for at have aftalt på forhånd hvordan den angst ramte gerne vil have hjælp. Det kan f.eks. være at I sammen laver en vejrtrækningsøvelse, og du anerkender at det er svært lige nu, og forsikrer om at vi er trygge her lige nu. 
Bagefter kan du spørge ind til, om du kan hjælpe med noget. Anerkend og vær rolig. 


Hvad kan jeg gøre på lang sigt ved min angst

Du kan arbejde med din gode tilstand i livet. De følelser der presser sig på, kan vi bringe op i terapi, og finde ind til årsagen af. Det kan være tilstande af traumer, sorg, depression eller stress, hvor vi går ind og arbejder med din grundtilstand, og hvad kan vi gøre for at den bliver bedre. Hertil kan der være øvelser du selv kan gøre for at mindske angsten, så den ikke begrænser dit liv.

Din angst kan forsvinde

Jeg behandler angst via psykoterapi med NLP øvelser, som har vist sig at være virkningsfulde, og jeg ser klienter have det mærkbart bedre efter et forløb hos mig. Kontakt mig for mere info.