Hvad er skam

skrevet af Astrid Kaj Dahl d. 2. januar, 2024

Skam og hemmeligheder

Alt det vi ikke siger .. måske fordi vi skammer os over det

Hvorfor skammer vi os?

  • Måske fordi vi tror vi skal være i stand til at klare alting selv

  • Måske fordi vi tror vi er det eneste menneske der har det sådan 

  • Måske fordi vi føler os forkerte

  • Måske vi har en fordom som rammer os selv

  • Noget tilsvarende er måske blevet brugt imod os tidligere

Der kan være mange grunde…

 

Skammens mønster

Når vi ikke siger, hvordan vi har det, så kan skammen vokse i os, og blive meget større, Vi kan køre i ring, og det kan blive til tankemylder, når vi skal sove, eller vi afholder os måske fra at gøre eller sige ting , fordi vi er bekymrede. Når vi overtænker kan vi blive ramt af angst.

Vores mønster kan tage form af det vi frygter aller mest, og det kan blive en selvopfyldende profeti. Det blive en dårlig spiral, som kører den forkerte vej.

Hvad er skam

Den skam du mærker kan være på forskellige niveauer i dag.

Den dybe skam som er opstået i barndommen på grund af svigt eller traumer. Den er altopslugende, og her frygter vi at blive udstødt af fællesskabet og dø.

Hverdags skammen vi kan blive ramt af, hvor vi føler os forkerte eller har fejlet. Her rødmer vi, vi ønsker at synke i jorderen, men kan handle os ud af det, og gøre det godt igen.

Kulturel skam støder vi på, når vores eller familiens ære er på spil. I nogen kulturer har man en æreskultur hvor skammen tabuiserer visse handlinger. Den destruktiv og skånselsløs. Her er børnene opflasket med strenge regler, som hvis du overtræder dem, vil hele familien blive ramt af skam.

Mellem hverdags skammen og den kulturelle skam ligger den individuelle skam. Her kan man føle sin ære gået for nær, og man mærker et behov for at forsvare sig. Her er tale om en særdeles intens følelse.

I vores moderne samfund kan vi blive ramt af udefrakommende skam fra medierbilledet og samfundsstrukturen. Det kan f.eks. være “image” stress på hvordan man skal være eller se ud. Den bruges i reklamer og på socialemedier, hvor vi prøver at sammenligne os med idealer. Her kan vi komme til at skamme os over ikke at leve op til det ideal, vi ser facebook og instagram hele tiden.

Hvad skammen vil os

Vi er sociale væsner som er kodet til at tage input ind, i forhold til hvordan vi skal se ud for ikke at skille os for meget ud af mængden, eller på hvordan vi skal opføre os i forhold til andre forældre, arbejdskolleger og de grupper vi eller identificere os med. Når vi spejler os i det billede kan vi komme til at skamme os over os selv, fordi vi føler vi ikke lever op til det billede vi ser. Det kan være et øjebliks skam over f.eks. at være for tyk, men ved massiv påvirkning, kan det sætte sig dybere og vi kan komme til at skamme os over os selv på et dybere plan. Hvis vi tilhører en minoritetsgruppe bliver vi nemmere ramt af skam, og det kan blive til en “skams identitet” vi har som gruppe. Derfor kan den også være sværer at komme ud af.

Så det nyttige i skam er en følelse der får os til at holde os indenfor gruppens normer, så vi ikke bliver udstødt af gruppe. Tilbage i tiden, var vi fuldstændig afhængig af gruppen og fællesskabet. Vi ville dø hvis vi bliver forvist.

Hvordan arbejder jeg med skammen

Vi kan arbejde med hverdags skammen ved at bringe ro og perspektiv ind i billedet. Her belyser du situationen fra flere vinkler, og får ro til at overveje, hvordan du kan komme ud af situationen. 

Den dybe skam arbejder vi med skammen, som et traume, hvor vi går ind og stille og roligt tager en lille bid væk af traumet og tilfører en god og kraftfuld tilstand. Det er en dyb og helende proces. 

Den udefrakommende skam arbejder vi i terapien med at få et skift i klienten fra ydre til et indre fokus. Det giver afstand til skammen, og jeg oplever klienterne skubber den helt væk. De holder op med at sammenligne sig med andre, og bliver langt mere tilfredse med sig selv og deres eget liv. 

Den kulturelle skam på familien og den individuelle arbejder vi i terapien med gyldigheden af regler, og hvis regler klienten vil have i sit liv. Det er et intenst arbejde med værdier og identitet der skal til her. 

Her får du hjælp

Mangler nogen af dele din skam, hemmelighed eller bare dine tanker, så book en session til terapi hos mig. Så kan jeg hjælpe dig med at slippe af med den, og finde ud af, hvad du kan gøre.